REINVENTORS - når udvikling skal mærkes

Hvordan foregår kurset?

Den didaktiske tilgang er baseret på deltageraktivitet, casearbejde og debat.

Den enkelte deltager vil selv fungere som ”case-story” i hele forløbet. Det er ikke muligt at være passiv deltager. Vi tager udgangspunkt i et paradigme hvor den enkelte ”melder sig ind”, tager lederskab og initiativ.

Resultatet er at tiden flyver af sted samtidig med at indlæringen er mere effektiv.

Reinvent yourLeadership er et individuelt forløb der er bygget op således:

Step 1 - Indledende individuel samtale

  • præsentation og gennemgang af forløbet
  • forberedelse til det kommende seminar

Step 2 Seminaret Reinvent yourSelf - 3 dage – læs mere om dette HER

Step 3 Opfølgende coaching på baggrund af Reinvent yourSelf

  • herunder udvælgelse af første individuelle fokus område

Step 4 Modul 1: Dig som leder - ”Mit personlige lederskab”

  • fulgt op med personlig coaching

Step 5 Modul 2: Dit team - ”Talenterne”

  • fulgt op med personlig coaching

Step 6 Modul 3: Din Vision - ”Mål, Midler, Mening eller hvad?”

  • fulgt op med personlig coaching

Step 7 Modul 4: Din kommunikation - ”Konflikt, krav, krudt og kanoner”

  • fulgt op med personlig coaching

Step 8 Modul 5: Varig succes - ”How to Rock and roll forever”

  • fulgt op med personlig coaching

Step 9 Afsluttende samtale og evaluering

 

Hvert modul indeholder undervisning, læseopgaver, øvelser og hjemmeopgaver.

Hver undervisningssession varer 3 timer. Hertil kommer deltagerens forberedelse og hjemmearbejde.

Udover ovenstående ka deltageren benytte sig af op til 2 1/2 times ”hot-line” telefon coaching

Forløbet vil typisk strække sig over 6-8 måneder, men kan tilpasses individuelt.

Materialer udleveres.

REINVENTORS | Holmevangen 18, 8270 Højbjerg  | info@reinventors.dk