REINVENTORS - når udvikling skal mærkes

Reinvent yourLeadership

  • Hvordan fremstår jeg som leder både autentisk, værdigt og med stor integritet?
  • Hvordan spotter, udvikler og udnytter jeg bedst talenterne i mit team?
  • Hvordan skaber jeg tilfredshed og tryghed hos både medarbejdere og kunder?
  • Hvordan får jeg skabt resultater på bundlinjen uden at det medfører negativ stress og udbrændthed?
  • Hvordan får jeg mit team med mig – frem mod mål og visioner?
  • Hvordan brander jeg mig selv som leder?

 

Reinvent yourLeadership tager udgangspunkt i leadership frem for management.

I forhold til tidligere er lederens personlighed i højere grad blevet et ”redskab” i det daglige arbejde. Personlige værdier, holdninger, graden af selverkendelse og –bevidsthed, integritet og troværdighed har en afgørende betydning for, hvorvidt lederen kan balancere imellem de mange forskellige interesser, relationer og situationer.

Reinvent yourLeadership handler vel at mærke ikke om at ”lave om på sig selv” men om at ”(gen)finde sig selv” i lederrollen. At lederen får øje på og udvikler sine egne talenter, vil ruste ham/hende til at kunne gøre det samme hos medarbejderne. Netop organisationers evne til at fremelske det uudnyttede potentiale er et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre og derfor en uvurderlig lederkompetence.

Reinvent yourLeadership er et forløb for fremtidens modige, robuste, visionære, kreative og (selv)bevidste ledere.

REINVENTORS | Holmevangen 18, 8270 Højbjerg  | info@reinventors.dk