REINVENTORS - når udvikling skal mærkes

Hvad får du ud af Reinvent yourLeadership?


 • Du føler dig mere kompetent og respekteret som leder
 • Du træffer bedre beslutninger – hurtigere og med mindre tvivl og tøven
 • Du føler dig mere motiveret og rustet til at håndtere udfordringer på en mere legende og kreativ, men også effektiv måde
 • Du oplever dig selv som mere målrettet, fokuseret og engageret som leder
 • Du har forståelse for hvordan dine personlige værdier, holdninger og menneskelige egenskaber kan bruges konstruktivt i din lederrolle
 • Du kommunikerer mere klart, effektivt og empatisk med dine medarbejdere og kolleger
 • Du mærker en større gennemslagskraft både privat og professionelt
 • Du får lettere ved at prioritere tid, energi og opgaver i henhold til mål og visioner
 • Du bliver bedre til at udnytte ressourcerne i dit medarbejder team på en anerkendende måde
 • Du kan - på den gode måde - få medarbejderne til at tage ejerskab for beslutninger, mål og strategier
 • Du kan kombinere det resultatorienterede med det procesorienterede i hverdagen
 • Du bliver bedre til at etablere, vedligeholde og få udbytte af dit professionelle netværk og relationer
 • Du lærer at skabe og vedligeholde energi hos sig selv og andre i hverdagen
 • Du får indblik i hvordan du kan forebygge og håndtere stress og skabe work-life-balance hos både dig selv og dine medarbejdere
 • Du skaber alt i alt flere og bedre resultater og oplever succes – både nu og fremover

 

REINVENTORS | Holmevangen 18, 8270 Højbjerg  | info@reinventors.dk